ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 73) 28 ต.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 77) 26 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 88) 19 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 80) 07 ต.ค. 64
โครงการ สื่อสาร ขยายวันปิดถึงสิ้นกันยายน (อ่าน 82) 15 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 109) 08 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 112) 06 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ จำนวน 1 อัตรา (เพิ่มเติม) (อ่าน 115) 30 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 107) 28 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) (อ่าน 109) 25 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) (อ่าน 78) 24 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 90) 16 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราช ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา (อ่าน 108) 16 ก.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูจ้างสอน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 79) 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 70) 27 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรชณ์ (อ่าน 166) 14 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอ (อ่าน 164) 27 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมคุรุภัณฑ์ (อ่าน 143) 13 เม.ย. 63
ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า (อ่าน 150) 10 เม.ย. 63
ประกาศผลสอบครูจ้างสอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ (อ่าน 223) 08 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน สาขาวิชาพืชศาสตร์ (อ่าน 228) 24 ธ.ค. 62
รางานผลการประเมินตนเอง (SAR) 2561 (อ่าน 385) 31 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 382) 23 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงชาย 1 อัตรา ครูพี่เลี้ยงหญิง 1 อัตรา (อ่าน 432) 23 พ.ค. 62
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง (อ่าน 287) 01 พ.ค. 62
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย (อ่าน 264) 01 มี.ค. 62
ประกาศ กำหนดประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร (อ่าน 286) 04 ม.ค. 62
ประกาศประชาวิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 282) 16 พ.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกรูปจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 282) 19 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าง ชั่วคราว (รายวัน) (อ่าน 236) 03 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (อ่าน 233) 02 ต.ค. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณงบประมาณ 2562 (อ่าน 1184) 01 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 8 อัตรา (อ่าน 177) 27 ก.ย. 61
ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (อ่าน 301) 03 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา (อ่าน 398) 06 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะประกวดการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวด(e-bidding) (อ่าน 443) 22 ธ.ค. 60
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 452) 08 ธ.ค. 60
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 824) 09 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 986) 07 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1127) 18 ม.ค. 60