ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ภาพผลิตภัณฑ์สบู่นมแพะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 469.74 KB
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปกงานวิจัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.37 KB
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ภาพ Biobat วษท.ชัยนาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB